Zadanie 8

Funkcja liniowa f określona jest wzorem f(x)=\frac{1}{3}x-1, dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż zdanie prawdziwe.

A. Funkcja f jest malejąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie P=\left ( 0,\frac{1}{3} \right ).
B. Funkcja f jest malejąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie P=\left ( 0,-1 \right ).
C. Funkcja f jest rosnąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie P=\left ( 0,\frac{1}{3} \right ).
D. Funkcja f jest rosnąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie P=\left ( 0,-1 \right ).


Zaloguj się aby zobaczyć rozwiązanie

Kapitan Pi eS - kliknij a Ci pomoże!
Funkcja liniowa
Arkusze maturalne
O kapitanie π-s!
Tablice matematyczne