Kategoria: Arkusze matury podstawowej

Zadanie 16

Dany jest okrąg o środku S. Punkty K,L\;i\;M leżą na tym okręgu. Na łuku KLtego okręgu są oparte kąty KSL i KML (zobacz rysunek), których miary \alpha i \beta spełniaja warunek \alpha +\beta =111^o. Wynika stąd, że

A.     \;\;\alpha=74^o
B.      \;\;\alpha=76^o
C.      \;\;\alpha=70^o
D.      \;\;\alpha=72^o

Zobacz rozwiązanie →

Zadanie 8

Funkcja liniowa f określona jest wzorem f(x)=\frac{1}{3}x-1, dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż zdanie prawdziwe.

A. Funkcja f jest malejąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie P=\left ( 0,\frac{1}{3} \right ).
B. Funkcja f jest malejąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie P=\left ( 0,-1 \right ).
C. Funkcja f jest rosnąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie P=\left ( 0,\frac{1}{3} \right ).
D. Funkcja f jest rosnąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie P=\left ( 0,-1 \right ).

Zobacz rozwiązanie →

Zadanie 11

Dany jest ciąg (a_n) określony wzorem a_n=\frac{5-2n}{6} dla n\geq 1. Ciąg ten jest

A. arytmetyczny i jego różnica jest równa r=-\frac{1}{3}
B. arytmetyczny i jego różnica jest równa r=-2
C. geometryczny i  jego iloraz jest równy q=-\frac{1}{3}
D. geometryczny i  jego iloraz jest równy q=\frac{5}{6}

Zobacz rozwiązanie →

Kapitan Pi eS - kliknij a Ci pomoże!
Arkusze maturalne
O kapitanie π-s!
Tablice matematyczne