Kategoria: Funkcje

118

Oblicz wartość pochodnej funkcji określonej wzorem f(x)=\frac{x}{\left ( x-1 \right )^2} w punkcie x=-3 .

E. Muszyńska, M. Wesołowski; Teraz matura 2015, Matematyka, poziom rozszerzony, arkusze maturalne; Nowa Era; Warszawa; 2014

Zobacz rozwiązanie →

117

Oblicz sumę czwartych potęg pierwiastków równania   x^{2}+5x-1=0 .

E. Muszyńska, M. Wesołowski; Teraz matura 2015, Matematyka, poziom rozszerzony, arkusze maturalne; Nowa Era; Warszawa; 2014
Zobacz rozwiązanie →

111

Dwa boki trójkąta są zawarte w prostych y=-\frac{3}{4}x+4  i  y=\frac{2}{3}x-6. Uzasadnij, że jeśli punkty P(2,-4) i Q(-2,2) należą do trzeciego boku tego trójkąta, to jest on prostokątny.

Zobacz rozwiązanie →

135

Wskaż najmniejszą i największą wartość funkcji y= (x-1)^3  w przedziałach:

a)  leftlangle 0;2 rightrangle

b)  leftlangle 1;3 rightrangle

c)  leftlangle -1;+infty right)

M. Mularska; Matematyka, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, zakres rozszerzony; Operon, Gdynia, 2008
Zobacz rozwiązanie →

134

Określ dziedzinę funkcji i podaj ich miejsca zerowe:

a)  y= sqrt{x+2}

b)  y= frac{3}{x^4-4}+ sqrt{x-3}

c)  y= frac{2x-1}{sqrt{x-1}}+ sqrt{1-x}

M. Mularska; Matematyka, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, zakres rozszerzony; Operon, Gdynia, 2008
Zobacz rozwiązanie →

121

Wskaż zbiór wszystkich wartości parametru a, dla których dziedziną funkcji określonej wzorem  f(x)=frac{x-2}{ax^2 +ax+1} jest zbiór liczb rzeczywistych.

E. Muszyńska, M. Wesołowski; Teraz matura 2015, Matematyka, poziom rozszerzony, arkusze maturalne; Nowa Era; Warszawa; 2014

Zobacz rozwiązanie →

120

Wyznacz największą wartość funkcji określonej wzorem f(x)=9x-x^3  w przedziale  leftlangle 0; 2 rightrangle .

E. Muszyńska, M. Wesołowski; Teraz matura 2015, Matematyka, poziom rozszerzony, arkusze maturalne; Nowa Era; Warszawa; 2014
Zobacz rozwiązanie →

Kapitan Pi eS - kliknij a Ci pomoże!
Arkusze maturalne
O kapitanie π-s!
Tablice matematyczne