Ciąg arytmetyczny

Różnica ciągu arytmetycznego r:   r=a_{n+1}-a_n \;\;\; dla \;\;\;n\geq 1   np.  r=a_2-a_1=a_3-a_2

 

Wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego: a_n=a_1+(n-1)\cdot r

 

Wzór na sumę S_n początkowych n wyrazów ciągu arytmetycznego:

S_n=\frac{a_1+a_n}{2}\cdot n=\frac{2a_1+(n-1)\cdot r}{2}\cdot n

gdzie a_1 oznacza pierwszy wyraz ciągu, r różnica ciągu arytmetycznego.

 

Związek między sąsiednimi wyrazami ciągu arytmetycznego:

a_n=\frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{2}\;\;\; dla\;\;\; n\geq2

np. a_2=\frac{a_1+a_3}{2}

Kapitan Pi eS - kliknij a Ci pomoże!
Arkusze maturalne
O kapitanie π-s!
Tablice matematyczne