Funkcja liniowa

Funkcja liniowa

Postać ogólna funkcji liniowej:       Ax+By+C=0 gdzie A^2+B^2\neq0 czyli A,B nie mogą jednocześnie być równe zero.

Postać kierunkowa funkcji liniowej:     \large y=ax+b       gdzie:

\large a – nazywana jest współczynnikiem kierunkowym funkcji liniowej,

\large a>0  wykres funkcji pochylony jest w prawą stronę, funkcja jest funkcją rosnącą;

\large a=0  wykres funkcji jest równoległy do osi OX, czyli w poziomie, funkcja jest funkcją stałą;

\large a<0  wykres funkcji pochylony jest  w lewą stronę, funkcja jest funkcją malejącą.

\large b   – wyraz wolny ( czyli bez x), punkt przecięcia osi OY (tej pionowej;P) ma współrzędne \large (0;b)

Przykład 1:     y=\frac{3}{5}x-70

a=\frac{3}{5}  współczynnik \large a jest większy od zera więc wykres funkcji pochylony jest w prawo, funkcja jest rosnąca.

b=-70 więc punkt przecięcia osi o OY wynosi (0;-70)

 

Kapitan Pi eS - kliknij a Ci pomoże!
Arkusze maturalne
O kapitanie π-s!
Tablice matematyczne