Funkcja liniowa – wyznaczanie wzoru

Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej mając dane dwa punkty:

Dane są dwa punkty A=(x_A;y_A)\;\;\;B=(x_B;y_B)

Tworzymy układ równań podstawiając współrzędne punktów do wzoru: y=ax+b

\left\{\begin{matrix} y_A=ax_A+b\\y_B=ax_B+b \end{matrix}\right.

rozwiązujemy ten układ, a wyznaczone a i b wstawiamy do wzoru funkcji.

 

Przykład:

Dane są dwa punkty   A=(2;3)\;\;oraz\;\;B=(-1;-9)

x_A=2\;\;\;y_A=3

x_B=-1\;\;\;y_B=-9

Wstawiamy do układu równań otrzymując:

\left\{\begin{matrix} 3 &= &a\cdot2 &+ &b \\ -9&= &a\cdot(-1) &+ &b \end{matrix}\right.

\left\{\begin{matrix} 3 &= &2a &+ &b \\ -9&= &-a &+ &b \end{matrix}\right.    —>  np. drugie równanie mnożymy przez (-1)

+\left\{\begin{matrix} 3 &= &2a &+ &b \\ 9&= &a &- &b \end{matrix}\right.

_______________

12=3a

a=4    —> liczbę tą wstawiamy do jednego z równań nad kreską

 

\left\{\begin{matrix} a &= &4 & & \\ 9&= &4 &- &b \end{matrix}\right.

\left\{\begin{matrix} a &= &4 & & \\ b&= &-5 & & \end{matrix}\right.

Wyznaczone wartości wstawiamy do wzoru funkcji  y=ax+b

Otrzymujemy: y=4x-5

 

 

 

Kapitan Pi eS - kliknij a Ci pomoże!
Arkusze maturalne
O kapitanie π-s!
Tablice matematyczne