Kategoria: Zadania

111

Dwa boki trójkąta są zawarte w prostych y=-\frac{3}{4}x+4  i  y=\frac{2}{3}x-6. Uzasadnij, że jeśli punkty P(2,-4) i Q(-2,2) należą do trzeciego boku tego trójkąta, to jest on prostokątny.

Zobacz rozwiązanie →

135

Wskaż najmniejszą i największą wartość funkcji y= (x-1)^3  w przedziałach:

a)  leftlangle 0;2 rightrangle

b)  leftlangle 1;3 rightrangle

c)  leftlangle -1;+infty right)

M. Mularska; Matematyka, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, zakres rozszerzony; Operon, Gdynia, 2008
Zobacz rozwiązanie →

134

Określ dziedzinę funkcji i podaj ich miejsca zerowe:

a)  y= sqrt{x+2}

b)  y= frac{3}{x^4-4}+ sqrt{x-3}

c)  y= frac{2x-1}{sqrt{x-1}}+ sqrt{1-x}

M. Mularska; Matematyka, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, zakres rozszerzony; Operon, Gdynia, 2008
Zobacz rozwiązanie →

131

W trapez o kątach ostrych alpha  i  beta wpisano koło. Wykaż, że stosunek pola trapezu do pola koła jest równy  frac{2}{pi} cdot<br /><br /><br /> frac{sinalpha +sinbeta}{sinalpha cdot sinbeta} .

E. Muszyńska, M. Wesołowski; Teraz matura 2015, Matematyka, poziom rozszerzony, arkusze maturalne; Nowa Era; Warszawa; 2014
Zobacz rozwiązanie →

130

Dane są okręgi o środkach O_1 i O_2 oraz promieniu 2. Jeden z nich jest styczny zewnętrznie, a drugi styczny wewnętrznie do okręgu o środku O i promieniu 5. Wiadomo, że |angle O_1 O O_2|=60^{circ} . Oblicz długość odcinka O_1O_2 .

E. Muszyńska, M. Wesołowski; Teraz matura 2015, Matematyka, poziom rozszerzony, arkusze maturalne; Nowa Era; Warszawa; 2014
Zobacz rozwiązanie →

Kapitan Pi eS - kliknij a Ci pomoże!
Arkusze maturalne
O kapitanie π-s!
Tablice matematyczne