Funkcja kwadratowa – współrzędne wierzchołka paraboli

Funkcja kwadratowa – postać ogólna   \large y=ax^2+bx+c\;\;\;a\neq0

 

Współrzędne wierzchołka paraboli \large W=(p;q)

\large p=\frac{-b}{2a}

\large q=\frac{-\Delta }{4a}\;\;\;\;\Delta =b^2-4ac

Kapitan Pi eS - kliknij a Ci pomoże!
Arkusze maturalne
O kapitanie π-s!
Tablice matematyczne