123

Narysuj w układzie współrzędnych figurę, będącą zbiorem punktów, których współrzędne (x,y) spełniają nierówność  x^2+y^2-6|y| leq 9 . Oblicz pole tej figury.

E. Muszyńska, M. Wesołowski; Teraz matura 2015, Matematyka, poziom rozszerzony, arkusze maturalne; Nowa Era; Warszawa; 2014

Zaloguj się aby zobaczyć rozwiązanie

Kapitan Pi eS - kliknij a Ci pomoże!
Arkusze maturalne
O kapitanie π-s!
Tablice matematyczne