119

Dla jakich wartości parametru a iloczyn różnych miejsc zerowych funkcji f określonej wzorem f(x)=  {log_{3}}^{2}x -(a^2 -a)log_{{3}}x +1-a jest równy 9?

E. Muszyńska, M. Wesołowski; Teraz matura 2015, Matematyka, poziom rozszerzony, arkusze maturalne; Nowa Era; Warszawa; 2014

Zaloguj się aby zobaczyć rozwiązanie

Kapitan Pi eS - kliknij a Ci pomoże!
Arkusze maturalne
O kapitanie π-s!
Tablice matematyczne