Zaloguj się

Kategoria: Podstawowa

20 – maj 2013

Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest
A. czworokąt
B. pięciokąt
C. sześciokąt
D. dziesięciokąt
Zobacz rozwiązanie →

22 – maj 2013

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 5. Wtedy

A. p=frac{1}{36}

B. p=frac{1}{18}

C. p=frac{1}{12}

D. p=frac{1}9
Zobacz rozwiązanie →

28

Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y, z takich, że x+y+z=0, prawdziwa jest nierówność xy+yz+zxleq 0.
Możesz skorzystać z tożsamości (x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz
Zobacz rozwiązanie →